WLTP-norm: onze experts leggen uit

WLTP-norm voor bedrijfswagenparken

De WLTP-norm heeft invloed op het aankoopproces van zowel particulieren als bedrijven. De nieuwe regelgeving voor vervuilende uitstoot heeft een steeds grotere invloed op de manier waarop we een voertuig kopen. Uitstootniveaus zijn een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies als het voertuig "schoon" is. Aan de andere kant ontstaan er extra kosten als het voertuig te vervuilend is volgens de door de overheid vastgestelde criteria.

Bestuurders maken zich ook meer zorgen over de milieuaspecten van het gebruik van een voertuig dan 40 jaar geleden. Brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen zijn daarom soms doorslaggevende factoren bij het kopen van een voertuig.

Maar hoe komen fabrikanten aan de cijfers over het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen van hun voertuigen?

Welke invloed zal dit hebben op het verbruik en de wagenparken?

Inhoudsopgave

Laat uw toekomstige elektrische auto snel leveren!

Ontdek verschillende modellen elektrische voertuigen die snel geleverd kunnen worden! 

De voertuigen worden getest in wat bekend staat als een "auto rijcyclus". Met andere woorden, de voertuigen worden onder min of meer realistische rijomstandigheden getest op rollenbanken, zoals in de afbeelding hieronder:

WLTP-norm

In juli 1973 introduceerde een Europese richtlijn het gebruik van de NEDC (New European Driving Cycle). Tot 2018 werd deze cyclus gebruikt om het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen door voertuigen te meten. De nieuwe WLTP-norm (Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure) werd van kracht in maart 2020. 

 

Voordat u begint: Wat is de nieuwe WLTP-norm?

De WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) is een nieuwe norm voor het meten van het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen door voertuigen. Het vervangt de oude procedure, de NEDC (New European Driving Cycle), die sinds 1973 in gebruik is en te ver afstaat van de werkelijke CO2-uitstoot van voertuigen.

De WLTP-norm heeft een tweeledig doel:

 1. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig berekenen
 2. Om zijn aankomst op de automarkt toe te staan. Het voertuig moet de goedkeuringsprocedure doorlopen.

De resultaten komen dichter bij het echte gebruik op de weg. Als het voertuig niet aan de normen voldoet, verlaat het de fabriek niet en moeten er aanpassingen worden gedaan.

 

Hoe werkt een WLTP-test?

Het WLTP-protocol wordt net als de NEDC uitgevoerd in een laboratorium op een rollenbank, maar is veel nauwkeuriger dan zijn voorganger.

De rijsequenties verschillen echter om de werkelijke omstandigheden waarin de voertuigen worden gebruikt weer te geven:

WLTP NEDC
Duur van de test
30 minuten
20 minuten
Afgelegde afstand
23.25 km
11 km
Gemiddelde snelheid
46,5 km/u
34 km/u
Maximale snelheid
131 km/u
120 km/u
Type rijden
Versnellingen aangepast aan het voertuig
Vergelijkbare versnellingen voor alle voertuigen
Rijlocatie

52% stedelijk
48% niet-stedelijk

66% stedelijk
34% niet-stedelijk
Temperatuur
14°C bij aanvang daarna 23°C
14°C bij aanvang daarna 23°C
Andere
Rekening houden met het gewicht van opties
-

Omdat de tests verschillend zijn, verschillen de resultaten tussen de NEDC- en WLTP-cycli, met name wat betreft CO2-emissies.

De nauwkeurigere WLTP-norm biedt een betere bescherming van het milieu. CO2-emissies gemeten onder WLTP zijn 24% tot 31% hoger, volgens Uitdagingenmaar ook veel dichter bij de werkelijkheid.

Wat is precies de oude NEDC-norm?

De NEDC is een rijcyclus voor auto's die bestaat uit een simulatie van 20 minuten (19 minuten en 40 seconden om precies te zijn). De cyclus is verdeeld in 2 delen, die elk bestaan uit versnellingen en vertragingen en fases met constante snelheid.

1. Rijden in een stedelijke omgeving

De stadscyclus is verdeeld in 4 identieke sequenties, die elk precies 3 minuten en 15 seconden duren. Het voertuig voert 3 opeenvolgende acceleraties uit, de eerste van 0 tot 15 km/u, de tweede van 0 tot 32 km/u en de laatste van 0 tot 50 km/u. Deze acceleraties zijn dus bijzonder laag, vooral gezien de acceleratiecapaciteiten van de huidige voertuigen en de acceleratie van bestuurders in reële omstandigheden.

2. Rijden in een niet-stedelijke omgeving

De cyclus buiten de stad volgt op de cyclus binnen de stad. Er wordt ook langzaam geaccelereerd, maar er worden ook bepaalde specifieke snelheden aangehouden. Deze cyclus duurt precies 6 minuten en 40 seconden.

Terwijl in de stadscyclus alleen de eerste 3 versnellingen worden gebruikt, wordt in de cyclus buiten de stad de 4ᵉ versnelling gebruikt, met name voor de 50 km/u stop, die dit keer 70 seconden duurt. De topsnelheid is ingesteld op 120 km/u, wat overeenkomt met de maximumsnelheid op snelwegen in de meeste Europese landen.

WLTP-norm
Snelheid van het voertuig tijdens de verschillende NEDC-cycli

Wat zijn de limieten van de NEDC?

Zoals we al eerder vermeldden houden de NEDC-testcycli niet echt rekening met de acceleratie van voertuigen wanneer ze tijdens het gebruik door bestuurders. Het lage acceleratieniveau staat in contrast met het werkelijke gebruik door bestuurders. De simulatie is daarom niet nauwkeurig en geeft met name het brandstofverbruik niet weer.

Bovendien houden de NEDC-tests geen rekening met de impact van de uitrusting van het voertuig, De NEDC-tests houden geen rekening met de invloed van de uitrusting van het voertuig. Apparatuur zoals airconditioning, radio, koplampen, verwarming, enz. hebben allemaal invloed op het daadwerkelijke brandstofverbruik van de auto. Wanneer bestuurders hun auto gebruiken, gebruiken ze ook hun uitrusting. Dus nogmaals, de simulatie geeft niet nauwkeurig weer hoe het voertuig in echte omstandigheden gebruikt wordt.

Tot slot kent de NEDC een aantal fases waarin het voertuig op een stabiele snelheid rijdt. Om de resultaten van de NEDC te optimaliseren, hoeven fabrikanten alleen maar de overbrengingsverhoudingen in deze fasen te optimaliseren. Er wordt echter zelden met een constante snelheid gereden. Bestuurders worden vaak gedwongen om terug te schakelen, waardoor het brandstofverbruik van het voertuig toeneemt. Nogmaals, de simulatie in de NEDC is niet trouw aan het werkelijke gebruik van het voertuig en kan daarom geen relevante resultaten opleveren voor het brandstofverbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen.

Vanwege deze grote discrepantie tussen laboratoriumresultaten en het werkelijke brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen, hebben de Europese Unie en andere landen over de hele wereld, zoals India en Japan, besloten om twee nieuwe testcycli te introduceren die nauwer aansluiten bij het werkelijke voertuiggebruik: WLTP (Wwereldwijd geharmoniseerd Llicht voertuig Tis Procedure) en RDE (werkelijke rijemissies).

 
Onze experts beantwoorden uw vragen met een glimlach

Maandag tot vrijdag
9u - 12u30 - 14u - 19u

Wat zijn de verschillen tussen de WLTP-norm en de NEDC-cyclus?

De WLTP-norm verschilt op een aantal punten van de NEDC-norm, om beter aan te sluiten bij het werkelijke autogebruik.

 

Langere testduur

Terwijl de NEDC iets minder dan 20 minuten duurt, duurt de WLTP 30 minuten. De NEDC is verdeeld in 2 fasen, terwijl de WLTP is verdeeld in 4 meer dynamische fasen, met meer acceleratie en vertraging. De verdeling tussen rijden in en buiten de stad is ook evenwichtiger.

Langere afstanden afleggen

Over de gehele testcyclus legt de auto 11 km af onder de NEDC-norm vergeleken met 23,25 km onder de WLTP-norm.

Minder uitvaltijd

Van de totale cyclustijd vertegenwoordigde de tijd die stilgestaan werd 25% onder de NEDC-norm. Dit zal dalen tot 13% onder de WLTP-norm.

Hogere gemiddelde snelheid

De gemiddelde rijsnelheid van de auto onder de NEDC-norm was slechts 34 km/u over 11 km. Met de WLTP-norm stijgt de gemiddelde snelheid naar 46,6 km/u over 23 km.

Hogere maximumsnelheid

De maximumsnelheid die het voertuig haalde onder de NEDC was beperkt tot 120 km/u. Onder de WLTP is deze maximumsnelheid 131 km/u.

Tests uitgevoerd in realistischere klimaatomstandigheden

Volgens de NEDC werden de metingen uitgevoerd bij een temperatuur tussen 20° en 30° gedurende de hele test. Volgens de WLTP-norm moeten de metingen worden uitgevoerd bij 14° bij het opstarten en vervolgens bij 23°.

Versnellingen aangepast aan voertuigen

Terwijl het schakelen voor alle voertuigen gelijk was onder de NEDC-norm, past de nieuwe WLTP-norm het schakelen aan het geteste voertuig aan. Het aantal rijsituaties is dus uitgebreid (snelweg, tweebaansweg, stadsverkeer, buitenwijken, etc.).

Gewicht en uitrusting in aanmerking genomen

Terwijl de NEDC geen rekening hield met het gewicht of de invloed van uitrusting zoals airconditioning, verwarming of koplampen op het brandstofverbruik van een voertuig, zal de WLTP, afhankelijk van het model, de resultaten aanpassen door rekening te houden met de invloed van deze uitrusting.

Belangrijkste verschillen tussen de twee testprocedures.

 

 

NEDC

WLTP

Testcyclus

Enkele testcyclus

Dynamische testcyclus die beter overeenkomt met hoe het voertuig in echte omstandigheden wordt gebruikt.

Duur van de test

20 minuten

30 minuten

Afgelegde afstand

11 km

23.25 km

Rijvolgorde

2 reeksen: rijden in de stad (66%) en rijden buiten de stad (34%)

4 volgordes: snelweg, tweebaansweg, stedelijk, buitenstedelijk. Rijden in de stad 52%, rijden buiten de stad 48%.

Gemiddelde snelheid

34 km/u

46,5 km/u

Maximale snelheid

120 km/u

131 km/u

Rekening houden met opties

De NEDC houdt geen rekening met opties en hun invloed op vervuilende emissies en brandstofverbruik.

De WLTP houdt rekening met de verschillende voertuiguitrustingen die de vervuilende uitstoot en het brandstofverbruik kunnen beïnvloeden.

Versnelling wijzigen

Versnellingen zijn vooraf bepaald en liggen vast

De doorgangspunten worden bepaald aan de hand van de kenmerken van het voertuig

Testtemperatuur

De metingen worden uitgevoerd bij temperaturen tussen 20° en 30°.

Metingen worden gedaan bij 23° en vervolgens gecorrigeerd naar 14° voor CO2.

De RDE vult de WLTP-norm aan

De WLTP-norm wordt aangevuld door de RDE (Real Driving Emissions). Deze bestaat uit een test onder echte rijomstandigheden om de CO2-uitstoot te meten. Tijdens de hele test wordt een meetapparaat op het voertuig geplaatst.

Er wordt maximaal 2 uur met het voertuig gereden. De route is verdeeld in 3 zones:

 • Stad. Met een maximumsnelheid van 60 km/u
 • Buitenstedelijk. Met een maximumsnelheid van 90 km/u
 • Snelweg. Met een maximumsnelheid van 145 km/u

Voor deze test moet de buitentemperatuur tussen -7° en 35° liggen en mag de hoogte niet meer dan 1300m bedragen.

De RDE 2 regelt de uitstoot van stikstofoxide door dieselvoertuigen.

 

Waarom hebben we het hier vandaag over?

Als de gemeten emissies van een voertuig hoger zijn, dan heeft dit veel gevolgen, vooral voor professionals:

De berekening van de milieubonus/malus varieert naargelang de CO2-uitstoot van het voertuig. De ecologische boete is een belasting die aan de bestuurder wordt opgelegd als hij of zij te veel CO2 uitstoot (gram per kilometer).

Deze berekening was gebaseerd op de resultaten van de NEDC-norm.
Dit veranderde op 1 maart 2020 en is nu gebaseerd op WLTP-resultaten.

Tot nu toe hebben voertuigen die minder dan 138g/km uitstoten geen milieustraf.

Het varieert dan van €50 voor 138g/km tot €20.000 voor 216g/km en meer.

Door over te schakelen op de WLTP-norm zullen vervuilende voertuigen een veel hogere ecologische boete moeten betalen dan voorheen.

De Belasting op het gebruik van personenauto's voor economische doeleinden (Taxe sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques ) is een jaarlijkse belasting die betaald wordt door alle bedrijven met winstoogmerk. Deze bedrijven, die hun statutaire zetel of een vestiging in Frankrijk hebben, bezitten, gebruiken of verhuren privé-auto's (voor personenvervoer) of multifunctionele auto's (voor personenvervoer).

Deze belasting wordt berekend op basis van de leeftijd van het voertuig, de fiscale waarde en de CO2-uitstoot.
Door over te schakelen op de WLTP-norm zal de belasting op het gebruik van personenauto's voor economische doeleinden veel hoger zijn voor professionals en met name voor wagenparken van personenauto's.

Voorbeeld SUV : tarief van 115 g/km (NDEC) naar 145 g/km (WLTP): de Belasting op het Gebruik van Personenauto's voor Economische Doeleinden stijgt van €517 naar €1.885.

Door over te schakelen op de WLTP-norm stijgen de jaarlijkse kosten van een voertuig voor een bedrijf met €1.747 per jaar.

 

Wat zijn de praktische gevolgen voor bestuurders?

De overstap van de NEDC- naar de WLTP-norm heeft geresulteerd in een toename van 34% meer CO2-uitstoot. De uitstoot is dus hoger, wat problematisch is voor bestuurders.

De WLTP-norm zal waarschijnlijk zowel professionele als particuliere gebruikers overhalen om de komende jaren over te schakelen op schone voertuigen als het belastingstelsel zich niet aanpast aan de nieuwe resultaten.

 

Toenemende TCO

De TCO (Total Cost of Ownership) is een zeer belangrijk cijfer voor een bedrijf, waarmee het de totale kosten van een voertuig kan inschatten. TCO omvat :

 • Financiering (aankoop, kilometervergoeding, lange termijn huur, enz,)
 • Diensten (verzekeringbanden, onderhoud, telematica, enz.),
 • Brandstof en belastingen (bonus/malus, voordelen in natura, enz.),
 • Andere kosten (reparatiekosten, parkeren, belasting voor bedrijfsauto's, etc.).

Door over te schakelen op de WLTP-norm stijgt de TCO van een bedrijf voor vervuilende voertuigen sterk door de verhoging van de ecologische boete en de belasting op het gebruik van personenvoertuigen voor economische doeleinden.

Dit heeft ernstigere gevolgen als u een wagenpark van vervuilende voertuigen hebt.

Lees de functie : TCO (Total cost of ownership): hoe berekent en optimaliseert u deze?

Wat is de oplossing voor mijn bedrijf?

Het doel van de overschakeling naar de WLTP-norm is om nauwkeurigere cijfers te gevenover actieradius, brandstofverbruik en uitstoot die dichter bij de werkelijkheid liggen.
Het doel is ook om het wagenpark te vernieuwen ten gunste van voertuigen met een lage CO2-uitstoot. De LOM-wet moedigt deze verandering van het wagenpark aan door ook het volgende op te leggen verschillende maatregelen omhet aantal schone voertuigen in bedrijfswagenparken te verhogen wagenparken:

 • Degenen met een totaal wagenparkgewicht van minder dan 3,5 ton moeten bij de jaarlijkse vernieuwing van hun wagenpark schonere voertuigen aanschaffen; met een CO2-uitstoot van minder dan 60 g/km.
 • Bedrijven met meer dan 100 voertuigen moeten tegen januari 2022 10% van hun wagenpark uit elektrische voertuigen laten bestaan, tegen januari 2024 20%, tegen 2027 35% en tegen 2030 50%.


De belangrijkste oplossing is om bij het vernieuwen van voertuigen of wagenparken over te schakelen op voertuigen met een zeer lage uitstoot, met name elektrische voertuigen.
Vergeet niet dat wanneer u een nieuw voertuig koopt, u ook moet denken aan de waarde ervan op het moment van doorverkoop. Een vervuilend dieselvoertuig zal steeds moeilijker door te verkopen zijn op de tweedehandsmarkt, vooral omdat diesel tegen 2030 verboden zal zijn in Frankrijk.

 
 

In een notendop

De WLTP-norm vervangt de oude NEDC-typegoedkeuringscyclus voor voertuigen. Deze laatste was niet trouw genoeg aan het werkelijke gebruik van voertuigen en leverde geen relevante metingen van het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen, met name CO2.

Deze nieuwe WLTP-norm heeft gevolgen voor de TCO van voertuigen als gevolg van de motorrijtuigenbelasting, gezien de stijging van de CO2-emissiecijfers.

Sinds 2021, met de CAFE-norm (Corporate Average Fuel Economy), zijn fabrikanten verplicht om ten voordele van hun klanten te innoveren door modellen met de juiste CO2-emissieniveaus aan te bieden.

 
 

Ontdek de elektrische auto's van Beev

Foto van Anaëlle Babled
Anaëlle Babled

Door artikelen te schrijven wil ik particulieren en professionals helpen om over te stappen op elektrische voertuigen en de ontwikkeling van milieuvriendelijke mobiliteit bevorderen.

Tags :

Met Beev

Overschakelen naar

of installeer uw

Voor particulieren en bedrijven

Ontdek onze nieuwsbrief

Lees ook
tesla-model-3-prestaties-2024-frandroid-model-3-prestaties

Met Beev

Overschakelen naar

of installeer uw

Voor particulieren en bedrijven