25 jaar smart aanbieding: €3.000 korting op smart #3 en €4.000 op smart #1, alle uitrustingsniveaus en opties

De ADVENIR-bonus: wat verandert er in 2023?

ADVENIR 2022 Bonus

Goed nieuws voor iedereen die oplaadpunten wil installeren! De ADVENIR-bonus voor openbare parkeerplaatsen loopt nog tot eind 2023.

Het doel is om de uitrol van oplaadpunten in heel Frankrijk verder te versnellen. Het ADVENIR-programma verlengt daarom de verhoging van zijn steuntarieven voor oplaadpunten die openstaan voor het publiek tot eind 2023. Lees meer over de nieuwe steuntarieven, bedragen en voorwaarden voor 2023.

⚠️ HERINNERING 2024: ADVENIR HEEFT DE AFGELOPEN MAANDEN EEN AANTAL WIJZIGINGEN ONDERGAAN ⚠️

Als u wilt testen of u in aanmerking komt voor de Advenir-premie, ga dan naar deze link: Wie komt in aanmerking voor Advenir?

Inhoudsopgave

Onze experts beantwoorden uw vragen met een glimlach

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 - 14.00 - 19.00

Wat is het ADVENIR-programma?

Het ADVENIR-programma ondersteunt initiatieven om mobiliteit koolstofvrij te maken door gebruik te maken van het CEE-mechanisme (energiebesparingscertificaten) en doorlopende overheidssubsidies om elektromobiliteit te ondersteunen.

Met andere woorden, ADVENIR gebruikt stimuleringsmaatregelen om de uitrol van oplaadinfrastructuur te financieren. Het is een van de belangrijkste regelingen voor de financiering van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Frankrijk.

Het Franse Ministerie van Ecologische Transitie had zichzelf het ambitieuze doel gesteld om 100. 000 geïnstalleerde oplaadpunten te bereiken tegen oktober 2020, en de steun voor de installatie van oplaadpunten was dienovereenkomstig verhoogd. De operatie zou geldig zijn voor alle openbare oplaadpunten die geïnstalleerd werden tussen 2 november 2020 en 31 oktober 2021. Met de verlenging van deze steun wil ADVENIR nu bijna 65.000 nieuwe oplaadpunten installeren. Om dit te bereiken is er een extra budget van €20 miljoen uitgetrokken voor het project.

Lees meer - Doelstelling van 100.000 terminals: waar staan we?

De ADVENIR-bonus: meer selectieve subsidies in 2023

Sinds begin 2023 omvat het ADVENIR-programma een aantal wijzigingen aan de beschikbare stimulansen, om financiële steun te bieden en de Fransen aan te moedigen om over te schakelen op elektrische mobiliteit. 

Einde bonus voor privébedrijfsparkeerplaatsen

Om de invoering van openbare oplaadpunten op privéparkings te blijven versnellen en voor de tussentijdse doelstelling, heeft het ADVENIR-programma besloten om het steunpercentage te verlagen .

De eerste wijziging werd doorgevoerd op 1 augustus 2022, waarbij het bijstandspercentage werd verlaagd van 40% naar 30%, en een tweede wijziging op 1 februari 2023, met nieuwe premiemaxima.

Hier is de bonus voor privéparkeerplaatsen die open zijn voor het publiek:

Doelen Oplaadvermogen Steunpercentage Plafond exclusief BTW per oplaadpunt
Privéparkeerplaats open voor het publiek
AC alle vermogens
30 %
1.000 EXCL.
Privéparkeerplaats open voor het publiek
DC alle bevoegdheden
30 %
2.700 EXCLUSIEF BTW
Privéparkeerplaats open voor het publiek - gemiddeld doel (hotels, restaurants, winkels), tot 5 oplaadpunten, minder dan of gelijk aan 36 kVA en buiten het oplaadnetwerkproject
AC alle vermogens
30 %
700 excl. belasting + €300 excl. belasting extra premie indien toezicht, d.w.z. €1.000 excl. belasting

Terwijl deze subsidie geldig blijft, kondigde het ADVENIR-programma op 13 april 2023 aan dat het het einde van de subsidies voor oplaadpunten die openstaan voor het publiek en voor de intermediaire doelgroep. Volgens de aankondiging eindigen deze subsidies op 1 augustus 2023

Vergeet niet om uw ADVENIR-premies vóór de deadline aan te vragen.

Let op: vanaf 31 oktober 2021 zal de ADVENIR bonus premie alleen de levering en installatie van het oplaadpunt. Bijkomende diensten die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de premie zijn :
  • Voorbereiding 
  • Zware elektrische apparatuur
  • Grote werken, waaronder die in verband met de IRVE
  • Kosten voor service of casemanagement

Bovendien is de berekening gebaseerd op de offerte exclusief btw en moet deze worden afgetrokken van het bedrag inclusief btw. De betaalde bedragen zijn niet BTW-plichtig. 

Net als bij deecobonus zullen de subsidies van jaar tot jaar dalen. In 2023 zullen de installatiebonussen ook dalen, en zullen ze worden gecommuniceerd volgens de voortgang van de uitrol die openstaat voor het publiek.

Een nieuw hulpplan voor professionals in autoservice

Terwijl het ADVENIR-programma verlengd is tot 2025heeft de regeling een hulpplan opgezet dat hulp biedt bij de installatie van oplaadpunten voor professionals in de autodienstensector, in samenwerking met Mobilians.

Dit plan, dat 2 nieuwe stimuleringsmaatregelen introduceert, heeft als doel om 8.000 oplaadpunten te installeren. Deze doelstelling is verdeeld in 2 delen:

  • Er zullen 4.000 oplaadpunten beschikbaar zijn voor wagenparken en werknemers van autoservicebedrijven.
  • 4.000 oplaadpunten zullen openstaan voor het grote publiek voor auto-onderhoudsdeskundigen.

Hier is de schaal voor autoservice professionals:

Doelen Steunpercentage Plafond exclusief BTW per oplaadpunt
Vloten en werknemers
25 %
750 EXCLUSIEF BTW
Privéparkeerplaats open voor het publiek
50 %
Tussen €1.700 en €15.000 exclusief btw

Premie voor oplaadstations en hubs met hoog vermogen afgeschaft

De beslissing werd op 15 april 2022 genomen door de stuurgroep van het ADVENIR-programma. Vanaf 30 april 2022 wordt de bonus voor stations en krachtige oplaadpunten opgeschort.

Maar niet alles is verloren! Iedereen die laadstations en hubs met een hoog vermogen wil installeren, kan steun aanvragen bijAdeme en haar ondersteuning voor de ontwikkeling van laadstations voor elektrische auto's.


Goed om te weten:
de drie soorten subsidies worden in 2023 verlaagd. Deze informatie moet nog bevestigd worden. 

Wat is de steun voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto's?

Steun voor de uitrol van oplaadstations voor elektrische voertuigen is bedoeld voor particuliere exploitanten en lokale overheden met de capaciteit om een netwerk van oplaadstations te installeren. Het doel van deze projectoproep is om de uitrol van netwerken van laadstations met hoog vermogen in heel Frankrijk te stimuleren.

Om in aanmerking te komen voor uw project, moet u minstens 4 oplaadpunten per station installeren, waaronder 2 met een maximaal vermogen van minstens 150 kW.

Ademe hoopt projecten van particuliere exploitanten aan te trekken, met een minimum van 100 oplaadpunten. Voor projecten die door lokale overheden worden ondersteund, verwacht het agentschap 50 oplaadpunten te genereren.

Het programma is nationaal en elke in Frankrijk gevestigde rechtspersoon kan worden geselecteerd. Deze projectoproep sluit op 31 december 2024. Ga voor meer informatie naar deAdeme website.

Om het exacte bedrag van de ADVENIR premie voor uw behoeften te weten te komen, kunt u onze ADVENIR simulator gebruiken.

Ontdek uw financiële hulp met onze simulator!

Wilt u meer weten over financiële steun voor de aanschaf van een elektrisch voertuig? Gebruik onze projectsimulator om erachter te komen welke subsidies u kunt krijgen om de kosten van elektrische voertuigen te verlagen.
Foto van Adrien-Maxime MENSAH
Adrien-Maxime MENSAH

Als u in de elektrificatie van voertuigen gelooft, bent u al halverwege de ecologische overgang. Daarom bied ik u wat inhoud aan over het milieu van elektrische voertuigen.

Tags :

Met Beev

Overschakelen naar

of installeer uw

Voor particulieren en bedrijven

Ontdek onze nieuwsbrief

Met Beev

Overschakelen naar

of installeer uw

Voor particulieren en bedrijven